Türk Kelimesinin Anlamı

Türk kelimesinin Anlamı

Türk tarihinin ilk dönemleriyle ilgili ilk bilgileri Çin kaynaklarında rastlıyoruz. O dönemde Türklerin göçebe olması, yazıyı kullanmamaları ve en yakın komşuları olan Çin ile siyasi, ekonomik gibi faaliyetlerde bulunması bunun en önemli nedenidir. Bu bağlamda tarihte Türk kelimesi ilk kez MÖ 318’de Hunlar ile Çinliler arasında yapılan Kuzey Şansi Antlaşması‘nda geçmektedir.
Devlet ismi olarak Türk kelimesi ilk kez 552’de kurulan Kök Türk Devleti’nin isminde geçmiştir.
Tarih boyunca Türkologlar, tarihçiler veya devletler olsun Türk kelimesine farklı anlamlar yüklemiştir.
Çinliler Türk kelimesine “Miğfer” demişlerdir. Miğfer; savaşlarda başa takılan, darbelerden dolayı koruma amaçlı bir nevi kasktı. Tabi Çinlilerin Türk kelimesini miğfer olarak kullanmasının nedeni bu değildir. Özellikle o dönemde miğfer şeklinde bir dağın eteklerinde yaşadığı için bu şekilde Çinliler tarafından nitelendirilmiştir.
Uygurlar ise Türk kelimesine “güçlü, kuvvetli” anlamında kullanmıştır.
Kaşgarlı Mahmut ise Türk kelimesine “Olgunluk Çağı” demiştir.
Ziya Gökalp ise “Töreli, kanun-nizam sahibi” demiştir.
Wambery ise “Türemek, çoğalmak” anlamına gelir ve kelime olarak Türük sözcüğünden geldiğini ifade etmiştir.